Ηλεκτρονικές διευθύνσεις για το Ευρώ
Παρά την εκστρατεία ενημέρωσης, την οποία έχουν κάνει όλα τα κράτη της εωρωζώνης, σχετικά με το ευρώ, δεν αρκεί για να ενημερωθούμε για το νέο ενιαίο νόμισμα, γι΄ αυτό το λόγο από μόνοι πρέπει να δραστηριοποιηθούμε και να μάθουμε ότι περισσότερο μπορούμε για το ευρώ, το οποίο θα μας φανεί χρήσιμο.

Στην ενότητα αυτή παραθέτουμε σε μία σύντομη λίστα ηλεκτρονικές διευθύνσεις, ιστοσελίδες, τόσο από Εθνικούς, όσο και Ευρωπαϊκούς φορείς όπου όσοι ενδιαφέρονται μπορούν μόνοι να πάρουν πληροφορίες, αναφορικά με το Ευρωπαϊκό νόμισμα.

 

   


Δείτε επίσης:

www.specia-products.gr
Ευρωδιαλογείς – Αυτόματοι καταμετρητές κερμάτων και χαρτονομισμάτων Ευρώ.
Η λύση στην καταμέτρηση και την διαλογή των νομισμάτων Ευρώ.

Advertised by Ati Advertising on www.idx.gr