Ελεγχος γνησιότητας του ευρώ
Τα κράτη-μέλη που μετά την απόφαση για την ονομασία του ευρώ, στη Μαδρίτη το 1995, πήραν και όλα τα αναγκαία μέτρα, δια των αρμοδίων οργάνων της Ένωσης, ώστε τα νομίσματα ευρώ να είναι και ασφαλή. Τα σχέδια των δύο όψεων απεικονίζουν αρχιτεκτονικούς ρυθμούς επτά περιόδων του Ευρωπαϊκού πολιτισμού, τα οποία αντιστοιχούν στις αξίες των επτά τραπεζογραμματίων ευρώ. Τα χαρακτηριστικά ασφαλείας είναι περισσότερα από τριάντα στο σύνολο τους τα οποία γνωρίζουν μόνο οι Κεντρικές τράπεζες των χωρών της ευρωζώνης και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ωστόσο, οι εμπορικές τράπεζες γνωρίζουν περίπου δέκα εξ αυτών για να ελέγχουν την γνησιότητά τους και ο απλός πολίτης μπορεί να τα ελέγχει από έξι βασικά σημεία. Ειδικότερα:
  1. Το Υδατογράφημα: Όταν κρατάμε το τραπεζογραμμάτιο στο φως, μπορούμε να διακρίνουμε μία εικόνα, αλλά και την αξία του τραπεζογραμματίου.
  2. Λωρίδα Ελάσματος: Όταν κρατάμε το τραπεζογραμμάτιο πλάγια στο φως, μπορούμε, στο ολόγραμμα, να διακρίνουμε το σύμβολο του ευρώ και την αξία του.
  3. Ταινία Ασφαλείας: Όταν κρατάμε το τραπεζογραμμάτιο στο φως, διακρίνουμε μία έντονη σκούρα γραμμή κατά μήκος, στο κέντρο του τραπεζογραμματίου.
  4. Μελάνη Μεταβλητού Χρωματισμού: Όταν κρατάμε το χαρτονόμισμα πλάγια στο φως, ο αριθμός που αντιπροσωπεύει την αξία του, στα άκρα, αλλάζει χρωματισμό και από μωβ γίνεται καφέ ή λαδί.
  5. Ιριδίζουσα Λωρίδα: Όταν κρατάμε το χαρτονόμισμα πλάγια σε έντονο φως, η λωρίδα που βρίσκεται στο κέντρο, λαμπυρίζει και αλλάζει ελαφρά ο χρωματισμός της.
  6. Λωρίδα Ελάσματος: Όταν κρατάμε πλάγια το χαρτονόμισμα στο φως μπορούμε να διακρίνουμε στο ολόγραμμα μία εικόνα, καθώς και την αξία του τραπεζογραμματίου.

 

   


Δείτε επίσης:

www.specia-products.gr
Ευρωδιαλογείς – Αυτόματοι καταμετρητές κερμάτων και χαρτονομισμάτων Ευρώ.
Η λύση στην καταμέτρηση και την διαλογή των νομισμάτων Ευρώ.

Advertised by Ati Advertising on www.idx.gr