Οι ισοτιμίες των κρατών της ευρωζώνης
Το ευρώ καθιερώνεται πλέον ως ένα εκ των τριών ισχυρότερων νομισμάτων της παγκόσμιας οικονομίας, ενώ τα άλλα δύο ισχυρά νομίσματα είναι το δολάριο Ηνωμένων Πολιτειών και το Ιαπωνικό γεν.

Στη ζώνη του ευρώ μετέχουν δώδεκα χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ελλάδα, Ισπανία, Ολλανδία, Βέλγιο, Αυστρία, Πορτογαλία, Φινλανδία, Γερμανία, Ιρλανδία, Γαλλία, Λουξεμβούργο, Ιταλία). Οι υπόλοιπες τρεις χώρες που δεν συμμετέχουν στην νομισματική ένωση είναι η Βρετανία, Δανία και η Σουηδία.

Κάθε χώρα που ανήκει στην ζώνη του ευρώ, έχει αμετάκλητα καθορισμένη ισοτιμία (κλειδωμένη) και είναι η μοναδική η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μετατροπή των εθνικών νομισμάτων σε ευρώ ή σε οποιοδήποτε άλλο εθνικό νόμισμα.

1 ευρώ αντιστοιχεί σε:
340,75 Δραχμές (Ελλάδα) 40,3399 Φράγκα (Βέλγιο) 1,95583 Μάρκα (Γερμανία)
166,386 Πεσέτες (Ισπανία) 6,55957 Φράγκα (Γαλλία) 0,78756 Λίρες (Ιρλανδία)
40,3399 Φράγκα (Λουξεμβούργο) 2,20371 Φιορίνια (Ολλανδία) 1.936,27 Λιρέτες (Ιταλία)
13, 7603 Σελίνια (Αυστρία) 200,482 Εσκούδο(Πορτογαλία) 5,94573 Μάρκα (Φινλανδία)

 

   


Δείτε επίσης:

www.specia-products.gr
Ευρωδιαλογείς – Αυτόματοι καταμετρητές κερμάτων και χαρτονομισμάτων Ευρώ.
Η λύση στην καταμέτρηση και την διαλογή των νομισμάτων Ευρώ.

Advertised by Ati Advertising on www.idx.gr