Ευρώ και τράπεζες
Έτοιμες δηλώνουν οι τράπεζες, ώστε να υποδεχθούν αλλά και να λειτουργήσουν το νέο νόμισμα. Βέβαια οι προετοιμασίες συνεχίζονται και όπως όλα δείχνουν από την 1η του νέου έτους δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα σχετικά με τους λογαριασμούς των πελατών τους, τα δάνεια, τα μηχανήματα αυτόματης ανάληψης κτλ.

Καταθέσεις
Στο σύνολό τους οι εμπορικές τράπεζες της χώρας έχουν προσαρμόσει τα μηχανογραφικά τους συστήματα για την υποδοχή του ευρώ, ενώ ήδη έχει αρχίσει η μετατροπή των δραχμικών λογαριασμών καταθέσεων, αυτόματα, σε ευρώ.

Οι μετατροπές αυτές των λογαριασμών θα έχουν ολοκληρωθεί έως την 31η Δεκεμβρίου, χωρίς επιβάρυνση των πελατών, ενώ η διαδικασία έχει αρχίσει χωρίς προηγούμενη εντολή του πελάτη και αυτό γίνεται για την καλύτερη και πληρέστερη εξυπηρέτηση, τόσο των πελατών, όσο και των ίδιων των τραπεζών. Πάντως, όσοι το επιθυμούν μπορούν να ελέγξουν αν η μετατροπή των λογαριασμών τους έχει γίνει σωστά, διαιρώντας το με το 340,75 που είναι η κεντρική ισοτιμία δραχμής-ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι όποιος επιθυμεί η μετατροπή του λογαριασμού του να πραγματοποιηθεί την 31η Δεκεμβρίου θα πρέπει να το έχει γνωστοποιήσει έγκαιρα, στην τράπεζα στην οποία έχει τις καταθέσεις του.

Επίσης, οι πολίτες θα πρέπει να γνωρίζουν, ότι εάν έχουν λογαριασμούς σε νομίσματα της ευρωζώνης, από τα τέλη Οκτωβρίου έχει αρχίσει η μετατροπή και αυτών των νομισμάτων σε ευρώ, με βάση τις κεντρικές ισοτιμίες των νομισμάτων αυτών με το ευρώ.

Δάνεια
Oπως όλοι λογαριασμοί καταθέσεων θα μετατραπούν σε ευρώ, το ίδιο θα ισχύσει και με τους τόκους των δανείων, όπου και αυτή η διαδικασία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος Δεκεμβρίου.

Ειδικότερα, όσοι έχουν πάρει από τράπεζα δάνειο κυμαινόμενου επιτοκίου, οι τρέχοντες τόκοι των συγκεκριμένων δανείων θα είναι σε ευρώ, ενώ η ανατιμολόγησή τους στις συμβάσεις τους θα γίνεται στα επιτόκια του ευρώ.

Από την άλλη πλευρά, όσοι έχουν συνάψει δάνειο σταθερού επιτοκίου, που όμως ο συμβατικός όρος λήγει μετά την 31/12/2002, το επιτόκιο που έχει συμφωνηθεί είναι υποχρεωτικό για τον δανειολήπτη, ακόμα και αν επιτόκια έχουν μειωθεί.

Μηχανήματα ATM΄s

Oλοι όσοι διαθέτουν κάρτες αυτόματης ανάληψης, από τα μηχανήματα ΑΤΜ των τραπεζών, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι από 1/1/2002 τα περισσότερα από αυτά τα μηχανήματα θα είναι σε θέση να παρέχουν μόνο ευρώ, όπως άλλωστε προβλέπεται και στην αντίστοιχη, υπ΄ αριθμόν 2985/11/10/2000, σύμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Παράλληλα, η Τράπεζα της Ελλάδος έχει ζητήσει από όλες τις εμπορικές τράπεζες την μετατροπή των ΑΤΜ το συντομότερο.

Ωστόσο, σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Εισαγωγής Τραπεζογραμματίων και Κερμάτων Ευρώ, όλα τα μηχανήματα αυτόματης συναλλαγής που δεν θα έχουν μετατραπεί από την 1η Ιανουαρίου, θα έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν στους πελάτες μετρητά σε δραχμές το αργότερο έως τις 15 Ιανουαρίου 2002.

 

   


Δείτε επίσης:

www.specia-products.gr
Ευρωδιαλογείς – Αυτόματοι καταμετρητές κερμάτων και χαρτονομισμάτων Ευρώ.
Η λύση στην καταμέτρηση και την διαλογή των νομισμάτων Ευρώ.

Advertised by Ati Advertising on www.idx.gr