Ευρώ και επιταγές
Eνα από τα σοβαρότερα ζητήματα που έχει ανακύψει με την έλευση του ευρώ στην Ελλάδα, είναι με τις επιταγές, οι οποίες έχουν εκδοθεί σε δραχμές και έχουν ημερομηνία πληρωμής μετά την 1η Ιανουαρίου 2002.

Eτσι, οι μεταχρονολογημένες επιταγές σε δραχμές, σύμφωνα με τροπολογία που έχει ήδη κατατεθεί στη Βουλή, θα έχουν ισχύ έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2003, εφόσον βεβαιωθεί ότι έχουν εκδοθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2001.

Ειδικότερα, οι μεταχρονολογημένες επιταγές θα ισχύουν:

  1. Εφόσον αποδεικνύεται με δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο ότι έχουν εκδοθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2001.
  2. Εφόσον έχουν προσκομισθεί στις τράπεζες για είσπραξη, ενοικίαση ή φύλαξη και καταγράφονται υποχρεωτικά σε πινάκια.
  3. Εφόσον, στο σώμα τους υπάρχει επισημείωση ότι η επιταγή δεν ενεμφανίσθη προς πληρωμή έως τις 31/12/2001.
Αξίζει να σημειωθεί, ότι δημόσια έγγραφα που αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία είναι: τα συμβολαιογραφικά έγγραφα, οι δικαστικές αποφάσεις, ο πίνακας κατάταξης και τα πρακτικά συνεδριάσεων των δικαστηρίων. Από την άλλη πλευρά, ιδιωτικά έγγραφα που αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία είναι: η θεώρηση από τους κατά νόμο αρμόδιους υπαλλήλους (εισαγγελείς, εφορία, αστυνομικούς, υπαλλήλους υπουργείων κτλ.).

Παράλληλα, οι τράπεζες όλης της χώρας, για να αποφύγουν τυχόν περαιτέρω μεγέθυνση του προβλήματος, έχουν σπεύσει να προμηθεύσουν τους πελάτες τους με νέα μπλοκ επιταγών σε ευρώ.

 

   


Δείτε επίσης:

www.specia-products.gr
Ευρωδιαλογείς – Αυτόματοι καταμετρητές κερμάτων και χαρτονομισμάτων Ευρώ.
Η λύση στην καταμέτρηση και την διαλογή των νομισμάτων Ευρώ.

Advertised by Ati Advertising on www.idx.gr