Ευρώ και φορολογία
Το 2001 το ευρώ θα μπει για τα καλά στη ζωή μας, αφού οι επιχειρήσεις, το Χρηματιστήριο, η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, θα γίνονται με το νέο ενιαίο Ευρωπαϊκό νόμισμα. Σε αυτήν την ενότητα θα προσπαθήσουμε να σας δώσουμε τις βασικότερες παραμέτρους που θα πρέπει να ακολουθηθούν, τόσο από τις επιχειρήσεις, όσο και από όλα τα φυσικά πρόσωπα, ώστε την νέα χρονιά να μην έρθουν "προ εκπλήξεων", όσον αφορά τα φορολογικά τους θέματα. Παράλληλα, θα πρέπει να σημειώσουμε, ότι οι οδηγίες που δίνουμε, δεν αντικαθιστούν σε καμία περίπτωση τους ειδικούς (φοροτεχνικούς, ΥΠΕΘΟ, εφορίες κτλ.).
 1. Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος
  Οι δηλώσεις φόρου εισοδήματος, όλων των φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος του 2002, θα υποβληθούν σε δραχμές. Παράλληλα, οι τελικές φορολογικές επιβαρύνσεις θα υπολογισθούν σε δραχμές, αλλά θα μετατραπούν σε ευρώ κατά την έκδοση των εκκαθαριστικών σημειωμάτων.

  Να σημειωθεί, ότι όλες οι ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, με τις οποίες τα δραχμικά ποσά αντικαθίσταται με ποσά σε ευρώ θα ισχύσουν για τα εισοδήματα που θα αποκτηθούν το 2002 και θα δηλωθούν το 2003. Όσον αφορά τα εισοδήματα του 2001, εκεί θα ισχύσουν οι κλίμακες και οι διατάξεις που τέθηκαν σε ισχύ από το 2000.

  Ενώ ο υπολογισμός του φόρου για τα εισοδήματα του 2001 θα υπολογισθούν σύμφωνα με τη δραχμική κλίμακα, τελικά όμως τα ποσά πληρωμής-επιστροφής φόρου θα μετατραπούν και θα αναγραφούν σε ευρώ στα εκκαθαριστικά σημειώματα του 2002, ενώ η καταβολή του φόρου θα γίνει σε ευρώ.

  Ωστόσο, για τα εισοδήματα του 2002, θα ισχύσουν οι ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος που περιλαμβάνει ο νέος νόμος για το ευρώ.

 2. Φορολογικές ευρω-αλλαγές
  - Τι γίνεται με τα δελτία παροχής υπηρεσιών και άλλων φορολογικών στοιχείων με εκτυπωμένη την αξία σε δραχμές; Σε αυτές τις περιπτώσεις το υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών έχει προβλέψει, την χρησιμοποίηση αυτών των μπλοκ, έως την εξάντλησή του. Βέβαια, πριν εκδώσετε οποιοδήποτε δραχμικό φορολογητέο στοιχείο πρέπει να σφραγίσουν σε όλα τα αντίτυπα την αξία ή την τιμή μονάδας σε ευρώ, ενώ πρέπει να διαγραφεί η ένδειξη των δραχμών.
  - Ο ισολογισμός και η απογραφή των επιχειρήσεων που υπέβαλαν ανέκκλητη δήλωση και τήρησαν τα βιβλία τους σε ευρώ, το 2001, θα συντάξουν την απογραφή της χρήσης για το 2001, σε ευρώ. Παράλληλα, οι υπόλοιποι επιτηδευματίες που τήρησαν τα βιβλία τους σε δραχμές θα συντάξουν την απογραφή σε δραχμές.
  - Τα λογιστικά βιβλία πως θα συμπληρώνονται από το νέο έτος; Οι επιχειρήσεις που η χρήση τους λήγει στις 30/6/2002, θα πρέπει να μετατρέψουν από την 1η Ιανουαρίου τα δεδομένα των βιβλίων τους σε ευρώ. Οι επιχειρήσεις που η διαχειριστική τους περίοδο λήγει στις 31 Δεκεμβρίου, θα καταχωρήσουν την εγγραφή ανοίγματος των βιβλίων τους σε ευρώ.

  Να σημειωθεί, ότι το υπουργείο Οικονομικών έχει δώσει παράταση σε όλες τις ημερομηνίες, προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα. Η εγγραφή ανοίγματος σε ευρώ μπορεί να καταχωριστεί από τις επιχειρήσεις έως τις 15 Μαρτίου 2002, ενώ η μεταφορά των υπολοίπων των λογαριασμών έως τις 31 Μαρτίου 2002.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (2002)
Κλιμάκιο εισοδήμ. Φορ. Συντ. Φόρος κλιμακ. Σύνολο Εισοδ. Σύνολο Φόρου
Δρχ.Ευρώ
2.521.5507,400
340.7501,000
1.691.4924,964
3.407.50010,000
Υπερβ.Υπερβ.
%
0%
5%
15%
30%
40%
Δρχ.Ευρώ
00
17.038 50
253.671744
1.022.2503,000
  
Δρχ.Ευρώ
2.521.5507,400
2.862.3008,400
4.553.44213,364
7.960.94216,364
  
Δρχ.Ευρώ
00
17.038 50
270.709794
1.292.9593,794
  

 

   


Δείτε επίσης:

www.specia-products.gr
Ευρωδιαλογείς – Αυτόματοι καταμετρητές κερμάτων και χαρτονομισμάτων Ευρώ.
Η λύση στην καταμέτρηση και την διαλογή των νομισμάτων Ευρώ.

Advertised by Ati Advertising on www.idx.gr