Ευρώ και συντάξεις
Με την εισαγωγή του ενιαίου νομίσματος από 1/1/2002 οι συνταξιούχοι όλων των ασφαλιστικών φορέων της χώρας, θα λαμβάνουν τις συντάξεις τους σε ευρώ. Έτσι, οι συνταξιούχοι καλούνται να εξασκήσουν τα μαθηματικά τους, αλλά και να εξοικειωθούν με το νέο νόμισμα το ταχύτερο δυνατόν.

Η εισαγωγή του ενιαίου νομίσματος, φέρνει αλλαγές και στο συνταξιοδοτικό θεσμικό πλαίσιο, στην διαδικασία υπολογισμού των συντάξεων και στον τρόπο πληρωμής. Ο μεγαλύτερος ασφαλιστικός φορέας της χώρας, το ΙΚΑ, ήδη προώθησε την τροποποίηση των διατάξεων που έχουν άμεση σχέση με τις συνταξιοδοτικές παροχές σε σχετικό νομοσχέδιο.

Έτσι, με την εισαγωγή του ευρώ επέρχονται ορισμένες μεταβολές που σχετίζονται, τόσο με την διαδικασία έκδοσης των συντάξεων, όσο και με την έκδοση παραστατικών πληρωμής, ανάλογα με την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για την χορήγηση της σύνταξης.

Ειδικότερα:

 • Για αιτήσεις που θα υποβληθούν από 1η Ιανουαρίου 2002 έως και 31 Δεκεμβρίου 2002 για απονομή σύνταξης εντός του 2002 προβλέπεται:
  1. Έλεγχος των προϋποθέσεων για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Η εξεύρεση του μέσου όρου των συντάξιμων αποδοχών θα γίνεται σε δραχμές, ενώ η την κατάταξη σε αντίστοιχη ασφαλιστική κλάση του ασφαλισμένου θα γίνεται με Βάση τους δραχμικούς πίνακες που ίσχυαν έως και την 31η Δεκεμβρίου 2001.
  2. Στην εκδιδόμενη απόφαση του ασφαλιστικού φορέα θα αναγράφονται σε ευρώ τα επιμέρους ποσά, αλλά και το τελικό απονεμητέο ποσό. Για τον υπολογισμό των επιμέρους ποσών θα χρησιμοποιούνται οι πίνακες ευρώ του 2002, όπως θα ισχύουν μετά την μετατροπή τους σε ευρώ.
  3. Τα ΔΑΝΣ θα συμπληρώνονται σε ευρώ, ενώ τα εντάλματα πληρωμής προκαταβολών συντάξεων θα αναγράφουν τα ποσά μόνο σε ευρώ.
 • Για αιτήσεις που θα υποβληθούν έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2001 με έκδοση απόφασης απονομής σύνταξης από την 1η Ιανουαρίου 2002, προβλέπεται:
  1. Ο έλεγχος των προϋποθέσεων για την θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, καθώς και ο υπολογισμός του ποσού της σύνταξης, αλλά και η εξεύρεση του μέσου όρου των συντάξιμων αποδοχών θα γίνεται σε δραχμές, όπως ορίζει η υφιστάμενη διαδικασία. Για την κατάταξη και τον υπολογισμό των επιμέρους ποσών θα χρησιμοποιούνται οι δραχμικοί πίνακες.
  2. Στην εκδιδόμενη απόφαση θα αναγράφονται όλα τα επιμέρους ποσά σε δραχμές, εντός παρενθέσεως και μόνο το τελικό απονεμητέο ποσό θα αναγράφεται σε ευρώ και σε δραχμές, εντός παρενθέσεως.

ΙΚΑ
ΓΗΡΑΤΟΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΘΑΝΑΤΟΥ
Δρχ. Ευρώ Δρχ. Ευρώ Δρχ. Ευρώ
Α:661.650 1941,75 569.920 1672,55 417.580 1225,47
Μ:138.370 406,07 125.100 367,13 111.720 327,87
Κ:124.150 364,34 124.150 364,34 108.770 319,21

ΤΕΒΕ
ΓΗΡΑΤΟΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΘΑΝΑΤΟΥ
Δρχ. Ευρώ Δρχ. Ευρώ Δρχ. Ευρώ
Α:643.180 1887,54 520,605 1527,82 614,980 1804,78
Μ:156.790 460,143 136.115 399,46 99.180 291,06
Κ:105.450 309,46 105.450 309,46 98.370 288,69

ΤΣΑ
ΓΗΡΑΤΟΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΘΑΝΑΤΟΥ
Δρχ. Ευρώ Δρχ. Ευρώ Δρχ. Ευρώ
Α:326.110 957,04 326.110 957,04 229.280 672,87
Μ:117.420 344,59 117.420 344,59 87.660 257,26
Κ:97.220 285,31 97.220 285,31 86.370 253,47

ΤΑΕ
ΓΗΡΑΤΟΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΘΑΝΑΤΟΥ
Δρχ. Ευρώ Δρχ. Ευρώ Δρχ. Ευρώ
Α:692.820 2033,22 428,980 1258,93 397.400 1166,25
Μ:190.860 560,12 153.670 450,98 129.010 378,61
Κ:122.430 359,30 122.430 359,30 110.560 324,46

ΟΓΑ
  Δρχ. Ευρώ
Βασική Σύνταξη 53.201 156,13
Με σύζυγο κάτω των 65 ετών 54.199 159,06
Με σύζυγο άνω των 65 ετών και παιδιά κάτω των 18 ετών 55.196 161,98

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΓΙΑ ΤΟ 2002)
Υποχρεωτικής εκπαίδευσης
Έτη Υπηρεσίας Δρχ. Ευρώ Αύξηση έτους
30 208.227 611,08 3,3%
31 218.870 642,32 3,3%
32 225.672 662,28 3,3%
33 236.698 694,64 3,3%
34 243.628 714,98 3,3%
35 250.558 735,31 3,3%
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Έτη Υπηρεσίας Δρχ. Ευρώ Αύξηση έτους
30 238.947 701,24 3,3%
31 250.613 735,47 3,3%
32 264.439 776,05 5,7%
33 276.490 811,42 3,2%
34 284.444 834,76 3,2%
35 292.398 858,10 3,2%
Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
Έτη Υπηρεσίας Δρχ. Ευρώ Αύξηση έτους
30 283.347 831,54 3,2%
31 296.293 869,53 3,2%
32 305.400 896,26 3,2%
33 318,729 935,37 3,2%
34 327.963 962,47 3,2%
35 337.198 989,58 3,2%

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Βαθμοί 34 έτη Υπηρεσίας 35 έτη Υπηρεσίας
  Δρχ. Ευρώ Δρχ. Ευρώ
Α/ΓΕΕΘΑ 656.690 1923,96 674.880 1980,57
Α/ΓΕΣ, Α/ΕΝ, Α/ΓΕΑ 603.180 1770,15 620,920 1822,22
ΓΕΝ.ΕΠ.Σ.
Δ/ΚΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΑΣ
ΑΡΧΗΓΟΣ ΣΤΟΛΟΥ
ΤΑΚΤ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
550.710 1616,17 566.910 1663,71
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ 511.420 1500,87 526.460 1545,00
ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ 479.840 1408,19 493.950 1449,60
ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ 440.540 1292,85 453.500 1330,89
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ 377.550 1108,00 388.730 1140,81
ΑΝΤΙΣΥΝ/ΤΑΡΧΗΣ 335.720 985,24 345.600 1014,23
ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ 312.100 915,92 321.280 942,86
ΛΟΧΑΓΟΣ 296.310 869,58 305.020 895,14
ΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ 283.250 831,25 291.580 855,70
ΑΝΘΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ 262.240 769,60 269.950 792,22
ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΗΣ 251.790 738,93 259.200 760.67
ΑΡΧΙΛΟΧΙΑΣ 243.830 715,57 251.000 736,61
ΕΠΙΛΟΧΙΑΣ 233.390 684,93 240.250 705,06
ΛΟΧΙΑΣ 199.320 584,94 205.180 602,14
ΔΕΚΑΝΕΑΣ 149.460 438,62 153.860 451,53

   


Δείτε επίσης:

www.specia-products.gr
Ευρωδιαλογείς – Αυτόματοι καταμετρητές κερμάτων και χαρτονομισμάτων Ευρώ.
Η λύση στην καταμέτρηση και την διαλογή των νομισμάτων Ευρώ.

Advertised by Ati Advertising on www.idx.gr